DOCUMENTACIÓ

  • Formulari de sol·licitud del procediment per arribar a un acord extrajudicial, EN PDF
  • Instruccions per emplenar del formulari de sol·licitud del procediment per aconseguir un acord extrajudicial EN PDF
    • GUIA PER A L'ADVOCACIA, EN PDF

    https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c4c4c036a57b356cc60f47508cfcd5677cf80fa8be2be5ded1

    SENTÈNCIES